Όροι χρήσης

Οι γενικοί όροι πώλησης που αναφέρονται έχουν ως στόχο να προσδιορίσουν τις συνθήκες πώλησης ανάμεσα σε κάθε χρήστη του Site της ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΚΕ και στην εταιρεία ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΚΕ, που είναι μια εισαγωγική και εμπορική εταιρεία ηλεκτρολογικού υλικού και φωτιστικών , με ΑΦΜ 800945600 - ΔΟΥ Α’ ΠΑΤΡΩΝ και έχει εταιρική έδρα στη διεύθυνση Νοταρά 83, Τ.Κ. 264 42 Πάτρα, τηλ. 2610 430617 & Fax. 2610 438194.

Οι υπηρεσίες της ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΚΕ παρέχονται σύμφωνα με τους παρόντες όρους χρήσης και την πολιτική εμπιστευτικότητας προσωπικών δεδομένων, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος των παρόντων όρων. Ο επισκέπτης, με την είσοδό του στην ιστοσελίδα οφείλει να διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες όρους.
Αυτοί οι γενικοί όροι πώλησης είναι οι μόνοι εφαρμόσιμοι και αντικαθιστούν οποιουσδήποτε άλλους όρους, εκτός εξαιρέσεων, διατυπωμένων γραπτώς και με σαφήνεια. Η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος προϋποθέτει την ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των κατωτέρω όρων και προϋποθέσεων. Εάν ο χρήστης διαφωνεί με κάποιους ή όλους τους όρους χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, οφείλει να απέχει από τη χρήση του, αλλιώς δηλώνει ότι έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα, όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας του. Θεωρούμε πως επιβεβαιώνοντας την παραγγελία σας, αποδέχεστε πλήρως τους γενικούς όρους πώλησης κατόπιν ανάγνωσης αυτών.
 
Όροι και μεταβολές
Η ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί όποτε αυτή θελήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών, το περιεχόμενο της ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενης προειδοποίησης.

Παρεχόμενες πληροφορίες και προϊόντα
Η ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΚΕ δεσμεύεται για την ποιότητα των προϊόντων της και την εγκυρότητα των προδιαγραφών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα της. Δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει από τη ακούσια διακοπή λειτουργίας της ιστοσελίδας εκ λόγων ανωτέρας βίας. Ταυτόχρονα διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, όποτε αυτή κρίνει, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση. Οι αλλαγές αποκτούν ισχύ από την στιγμή της πραγματοποίησης και δημοσίευσης στο διαδίκτυο.

Περιορισμός ευθύνης
Η ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΚΕ διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών χωρίς καμία προειδοποίηση. Οι χρήστες - πελάτες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την αξιολόγηση και επιλογή των προϊόντων που προσφέρονται από την ιστοσελίδα και δεν φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με την ορθότητα της επιλογής των χρηστών. Η μεταφορά των εμπορευμάτων γίνεται για λογαριασμό και με ευθύνη του πελάτη. Σε περίπτωση ελαττωματικού ή προβληματικού προϊόντος πρέπει να επικοινωνήσετε εντός 3 ημερών (από την ημέρα παραλαβής των εμπορευμάτων) με κάποιο εκπρόσωπο της ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΚΕ και θα εξυπηρετηθείτε άμεσα αντικαθιστώντας το προβληματικό προϊόν (Βλ. επιστροφές προϊόντων). Τέλος η ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΚΕ δεν δεσμεύεται για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, όπως αυτή αναφέρεται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά αναλαμβάνει την υποχρέωση να ενημερώνει τους χρήστες - πελάτες σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα ενός προϊόντος που παραγγέλθηκε, είναι διαφορετική από την αναγραφόμενη στην ιστοσελίδα.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας (εικόνες, γραφικά, φωτογραφίες, κείμενα, λογότυπο κτλ.) των προϊόντων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία της ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΚΕ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του Ελληνικού & Ευρωπαϊκού Δικαίου καθώς και των Διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται αυστηρώς οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, χρήση του συνόλου ή και μέρους του περιεχομένου της ιστοσελίδας χωρίς την γραπτή άδεια της ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΚΕ ή του νόμιμου εκπροσώπου της.

Προσωπικά στοιχεία
Για τις αγορές σας από την ιστοσελίδα της ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΚΕ είναι απαραίτητη η εκ μέρους σας γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Προκειμένου να προβείτε σε παραγγελία, θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμό σας, η διεύθυνσή σας, η διεύθυνση στην οποία θέλετε να αποσταλούν τα προς πώληση προϊόντα, ο αριθμός του τηλεφώνου σας, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση κ.λπ. και στην περίπτωση που επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας και ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως και ο κωδικός της. Με την καταχώρηση της ηλεκτρονικής σας διεύθυνσης αποδέχεστε ότι όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας κοινοποιήσεις προς εσάς δύνανται να γίνονται και στην δηλωθείσα ηλεκτρονική σας διεύθυνση.

Προστασία προσωπικών δεδομένων
Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στην ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΚΕ χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτήν, με σκοπό την υποστήριξη και εκτέλεση της συναλλαγής και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά. Η ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΚΕ λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και τηρεί με ασφάλεια τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα τηρούμενα στοιχεία του αρχείου δύνανται να κοινοποιηθούν στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νομίμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις. Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του Ν. 2472/1997.

Αγορά προϊόντων
Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται στον χρήστη-πελάτη, E-Mail που θα πιστοποιεί την παραλαβή της παραγγελίας.
 
Τιμές προϊόντων
Στις τιμές που αναφέρονται στην ιστοσελίδα περιλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ. Στις αναγραφόμενες τιμές δεν περιλαμβάνεται το κόστος αποστολής. Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον Πελάτη και εμφανίζονται κατά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.

Ανωτέρα βία
Αν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες κλπ) δεν είναι δυνατό να σας παραδώσουμε τα προϊόντα εντός του προκαθορισμένου χρόνου θα σας ενημερώσουμε, προκειμένου να μας δηλώσετε αν επιθυμείτε, υπ\' αυτές τις συνθήκες, την ολοκλήρωση της παραγγελίας σας.

Διαθεσιμότητα προϊόντων
Σε περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραγγείλατε δεν είναι άμεσα διαθέσιμα θα ενημερώνεστε με e-mail για τον ακριβή χρόνο παράδοσης. Αν συμφωνείτε για το νέο χρόνο παράδοσης, θα πρέπει να μας ενημερώνετε εάν επιθυμείτε η παραγγελία σας να παραμείνει ενεργή. Σε περίπτωση που νέος χρόνος παράδοσης δεν σας ικανοποιεί, η παραγγελία σας θα ακυρώνεται.

Ακύρωση παραγγελίας
Η ακύρωση της παραγγελίας σας μπορεί να πραγματοποιηθεί πριν την τιμολόγηση και αποστολή της. Σε περίπτωση που τελικά δεν επιθυμείτε τα προϊόντα μπορείτε να την ακυρώσετε επικοινωνώντας με το τμήμα πωλήσεων στο τηλ. 2610 911383 ή να στείλετε email χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας . Για τη διαδικασία αυτή είναι απαραίτητος ο μοναδικός κωδικός παραγγελίας που σας απέστειλε αυτόματα το ηλεκτρονικό κατάστημα με e-mail όταν ολοκληρώσατε την παραγγελία σας.

Αποστολή – Διαθεσιμότητα προϊόντων
Οι αποστολές θα γίνονται στον τόπο που μας έχει υποδείξει ο πελάτης με έναν από τους διαθέσιμους τρόπους αποστολής που έχει επιλέξει ο πελάτης κατά την διαδικασία της συναλλαγής. Εφόσον το παραγγελλόμενο προϊόν είναι άμεσα διαθέσιμο κι εφόσον δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι που να μας αναγκάζουν να αναστείλουμε προσωρινά τη πώληση ενός προϊόντος, θα γίνεται προσπάθεια οι αποστολές να εκτελούνται εντός 1 εργάσιμης ημέρας.

Όροι επιστροφής προϊόντων
Στις περιπτώσεις που, με αποδεδειγμένη υπαιτιότητα της ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΚΕ, το προϊόν που απεστάλη στον πελάτη δεν αντιστοιχεί στο προϊόν που παραγγέλθηκε (λάθος στην λήψη της παραγγελίας, στην τιμολόγηση, στην αποστολή κ.λπ.), ο πελάτης έχει δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παράδοσης. Το προϊόν πρέπει να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση και η συσκευασία του να είναι άθικτη, χωρίς δηλαδή να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιασθεί και να συνοδεύεται από την απόδειξη ή το τιμολόγιο πώλησης. Στις περιπτώσεις αυτές η ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΚΕ αναλαμβάνει τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή του προϊόντος στην έδρα της καθώς και τα έξοδα αποστολής για την αντικατάσταση του προϊόντος. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν επιστραφεί την ίδια ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, τότε η ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΚΕ δύναται να μην αποδεχτεί την όποια επιστροφή. Θα θέλαμε να σας επισημάνουμε πως σε περίπτωση την οποία το προϊόν δεν πληρεί όρους ως ελαττωματικό προϊόν, θα επιστρέφεται στον αποστολέα του, ο οποίος θα αναλαμβάνει και τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή, συμψηφιζόμενα τα έξοδα αποστολής του προϊόντος κατά την άφιξη του στη εταιρία. Στις περιπτώσεις που το προϊόν που παραγγέλθηκε από τον πελάτη δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του και το γεγονός οφείλεται αποκλειστικά σε λάθος εκτίμηση του πελάτη, τότε η ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΚΕ δεν έχει καμία ευθύνη και υποχρέωση για αλλαγή του προϊόντος. Σε περίπτωση που θέλετε να επιστρέψετε προϊόντα που αγοράσατε, τα οποία παρουσίασαν πρόβλημα στη λειτουργία τους και καλύπτονται από εγγύηση τότε επιστρέφεται το προϊόν και το τμήμα υποστήριξης της ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΚΕ θα επικοινωνήσει μαζί σας και θα σας ενημερώσει, σχετικά με την πορεία επισκευής του συγκεκριμένου προϊόντος ή και την αντικατάσταση του - αν αυτό δεν επισκευάζεται.

Παρακράτηση της κυριότητας
Η κυριότητα των εμπορευμάτων παρακρατείται έως την οριστική εξόφληση.

Εφαρμοστέο Δίκαιο
Οι παρόντες όροι χρήσης, καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από το Ελληνικό και διεθνές δίκαιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος,  αυτό δεν θα επηρεάσει την ισχύ των λοιπών όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τον χρήστη και της ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΙΚΕ σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης, αρμόδια είναι τα Δικαστήρια Πατρών.

Όροι Εγγύησης
Η εταιρεία μας, φροντίζει να επιλέγει, να δοκιμάζει και να προσφέρει, με αυστηρά πάντα κριτήρια, προϊόντα ποιότητος.
Όλα τα μηχανήματα, συσκευές και εργαλεία είναι κατασκευασμένα με υψηλές ποιοτικές προδιαγραφές υλικών και κατασκευής, έχουν CE & ISO και είναι αυστηρά ελεγμένα στον τόπο κατασκευής τους.
Επιπλέον γίνεται ένας ακόμα αυστηρός έλεγχος πριν την αποστολή των μηχανημάτων από τους τεχνικούς μας.
Η εγγύηση που συνοδεύει κάθε μηχάνημα και συσκευή προβλέπει μέχρι και την πλήρη αντικατάσταση του μηχανήματος ή της συσκευής όταν αυτό κριθεί απαραίτητο.
Το βιβλίο χρήσης του μηχανήματος στα Ελληνικά είναι βοήθημα για τον χρήστη και συνοδεύει κάθε μηχάνημα και συσκευή.

Η εγγύηση καλύπτει ελαττωματική κατασκευή εξαρτημάτων ή όλο το μηχάνημα. Για την αντικατάσταση του μηχανήματος, δεν θα πρέπει να έχετε υπερβεί το χρονικό όριο των 15 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. Εάν έχετε υπερβεί αυτό το χρονικό όριο, ισχύει η κανονική εγγύηση 12 μηνών (ανάλογα το προϊόν), για την επισκευή του μηχανήματος σας. Για να αντικατασταθεί το μηχάνημά σας, θα πρέπει να είναι σε αρίστη κατάσταση, χωρίς χτυπήματα, οξειδώσεις και στην κανονική του συσκευασία, χωρίς να είναι σχισμένη, γραμμένη  ή τσαλακωμένη.

Ο αγοραστής, δεν θα χρεωθεί για ανταλλακτικά ή την αντικατάσταση των εξαρτημάτων που έχουν πάθει βλάβη και την εργασία για την αντικατάσταση των, εφόσον το μηχάνημα ή η συσκευή καλύπτεται από αυτήν την εγγύηση και για περίοδο 12 μηνών (ανάλογα με το προϊόν).

Η εγγύηση δεν παρέχει κανένα δικαίωμα χρηματικής αποζημίωσης ή οποιαδήποτε άλλη αποζημίωση, πέρα από την αποκατάσταση της βλάβης.

Για κάθε επισκευή ή αντικατάσταση, μηχανήματος ή συσκευής από αυτήν την εγγύηση, πρέπει να έχει αποσταλεί το στέλεχος της εγγύησης ή  το τιμολόγιο αγοράς ή η απόδειξη λιανικής πώλησης.

Η εγγύηση αυτή, δεν καλύπτει βλάβες που προέρχονται από :
1) Εσφαλμένη χρήση, φθορά, θραύση, ατυχήματα ή αμέλεια
2) Εσφαλμένη εγκατάσταση, χρήση με ακατάλληλο τρόπο προς τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος ή της συσκευής
3) Οποιαδήποτε επέμβαση από τεχνικούς που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι
4) Όταν χρησιμοποιηθεί ρεύμα διαφορετικής τάσης

Η εγγύηση δεν ισχύει, εάν αφαιρεθεί ή γίνει αλλαγή στον αριθμό κατασκευής του εργοστασίου εάν υπάρχει.  
Τα μεταφορικά έξοδα, από και προς την εταιρεία μας, επιβαρύνουν τον πελάτη.
Η εγγύηση αυτή, είναι αυστηρά προσωπική και δεν μεταβιβάζεται.
Κανένα κατάστημα πώλησης, δεν έχει δικαίωμα να αλλάξει τους όρους εγγύησης.
Οποιαδήποτε επισκευή γίνει μέσα στο χρόνο της εγγύησης, αυτό δεν σημαίνει ότι παρατείνεται  ο αρχικός χρόνος εγγύησης.
Το μηχάνημα ή η συσκευή μεταφέρεται πάντα με ευθύνη του αγοραστή.
Εγγύηση που δεν είναι συμπληρωμένη πλήρως και σφραγισμένη από το κατάστημα πώλησης, δεν ισχύει.
Όλα τα ανταλλακτικά ή εξαρτήματα που πιθανόν να απαιτηθούν για την επισκευή του μηχανήματος ή της συσκευής, περιέρχονται στην κυριότητά μας.

ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΖΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ.
ΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ Η ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ.